Tu nás nájdete

Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: PhDr. Anna Kmeťová

  • 09-september-2016 22:55

Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant je spontánnou reakciou na požiadavku farmaceutických laborantov v praxi mať vlastný  časopis. Je garantovaný Sekciou farmaceutických laborantov Slovenskej spoločnosti laborantov a asistentov v zdravotníctve, o. z., Slovenskej lekárskej spoločnosti, Sekciou farmaceutických laborantov pri Slovenskej komore  medicínsko-technických pracovníkov. Vychádza 6-krát za rok, konkrétne vo februári, apríli, júni, auguste, októbri a v decembri.

Prináša:

  • aktuálne informácie z legislatívy,    
  • odborné články orientované na prax farmaceutického laboranta vo  verejných lekárňach, nemocničných lekárňach, výdajniach zdravotníckych pomôcok,    
  • aktuality z činnosti študentov Stredných zdravotníckych škôl v odbore farmaceutický laborant.

V spolupráci s farmaceutickými spoločnosťami prináša informácie o OTC liekoch, voľnopredajných liekoch, výživových doplnkoch, potravinových doplnkoch, potravinách na osobitné výživové účely, kozmetických prípravkoch a zdravotníckych pomôckach. Chce prispievať k rozvoju odboru farmaceutický laborant aj prostredníctvom tohto printového média. S Vašou podporou sa mu to určite podarí.

Prosím, prečítajte si najnovšie číslo Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant 29   

 Po prečítaní budeme radi, ak nám pomôžete pri tvorbe časopisu a vyplníte krátku anketu.
Vyhodnotenie ankety sa robí pre každé číslo zvlášť. Ďakujeme.

 Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant 28    obalka fl 25 16 Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant
 Časopis Teória a prax I Farmaceutický laborant  obalka fl 22 16  obalka fl 21 15 obalka fl 20 15