Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Praktická sestra

logo prakticka sestra 150
Praktická sestra
(2 ročné večerné pomaturitné štúdium)
 
Typ štúdia:
večerné
3 triedy
 
Špecifikácia odboru:
Číslo odboru: 5361 N
Podmienky prijatia:
Dĺžka štúdia:
Poznámka: Prihlášky je potrebné zaslať na adresu školy do 31.5. v príslušnom kalendárnom roku. Súčasťou prihlášky musí byť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. K prihláške je tiež potrebné doložiť kópiu  vysvedčenia o maturitnej skúške (nemusia byť overené).