Tu nás nájdete

Školský poriadok 2022/2023

  • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, výchovný poradca
  • 19 september 2022

Školský poriadok - dokument (platný od 19.9.2022)

Smernica o šikanovaní

  • Napísal/a: PhDr. Ivana Jenčíková, koordinátor primárnej protidrogovej prevencie
  • 02 september 2022

Všetky smernice sú dostupné k nahliadnutiu v kancelárii pani zástupkyne riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie Mgr. Martiny Čupalkovej v pracovnom čase od 8,00 hod. do 15,30 hod.

Výňatok zo smernice

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft