Tu nás nájdete

Ochrana osobných údajov

  • Ostatná aktualizácia: štvrtok, 02. február 2023, 20:44
  • Napísal/a: admin webu
  • 02 február 2023

Od 25. mája 2018 sa menili a upravili podmienky na spracúvanie osobných údajov pre mnoho podnikateľov a organizácií – pod názvom GDPR.

Ochrana osobných údajov:

Školský poriadok 2022/2023

  • Ostatná aktualizácia: streda, 11. január 2023, 15:08
  • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, výchovný poradca
  • 22 november 2022

Školský poriadok - dokument (platný od 19.9.2022)

Dodatok k školskému poriadku (platný od 22.11.2022)

Smernica o šikanovaní

  • Ostatná aktualizácia: pondelok, 14. november 2022, 19:37
  • Napísal/a: PhDr. Ivana Jenčíková, koordinátor primárnej protidrogovej prevencie
  • 02 september 2022

Všetky smernice sú dostupné k nahliadnutiu v kancelárii pani zástupkyne riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie Mgr. Martiny Čupalkovej v pracovnom čase od 8,00 hod. do 15,30 hod.

Výňatok zo smernice

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft