Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Farmaceutický laborant

farmaceutický laborant
Farmaceutický laborant
 
Typ štúdia:
• denné
Špecifikácia odboru:
• pre absolventov 9. ročníka základnej školy
• 4-ročné štúdium s maturitou
Číslo odboru: 5311 M
Prístup k ďalšiemu vzdelaniu: Vysokoškolské štúdium najmä v odbore farmácia a ďalších nelekárskych študijných odboroch, ďalšie a sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov podľa platnej legislatívy MZ SR
Charakteristika študijného odboru: Študijný odbor farmaceutický laborant pripravuje  zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné  odborné práce pri príprave liečivých prípravkov, pri  kontrole liečiv, pri výdaji voľnopredajných liekov, doplnkového  sortimentu a zdravotníckych pomôcok a pri uchovávaní a skladovaní  liečiv, liečivých prípravkov a liekov. Absolvent študijného odboru  je  pripravený: vykonávať základné odborné práce spojené s  výrobou, kontrolou, distribúciou a expedovaním liekov a ostatného  zdravotníckeho materiálu, s výskumom; podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii; poskytovať odbornú prvú pomoc; vykonávať ekonomické, administratívne práce a viesť dokumentáciu lekárne. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch lekárenskej starostlivosti, kde pracuje v  tíme.
Profilujúce predmety:
• laboratórna technika
• farmaceutická botanika
• zdravotnícke pomôcky
• farmaceutická chémia a analýza liečiv
• farmakognózia a fytoterapia
• farmakológia
• príprava liekov
• ekonomika a prevádzka lekárne
• farmaceutické cvičenia
Uplatnenie:
• lekárenská starostlivosť
Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky môže študent pokračovať v štúdiu na vysokej škole, napr. v odbore:
• farmakológie
• chémie, medicínskej chéme a chemických materiáloch
• chemického inžinierstva
• výžive – kozmetika – ochrana zdravia
• farmácii

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft