Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Výpis z učebného plánu

  • Ostatná aktualizácia: streda, 18. október 2017, 13:05
  • Podrobnosti:
    Napísal/a: RNDr. Dušan Žaludko, riaditeľ školy

  • 16-november-2012 18:13
Pre bývalých absolventov školy, ktorí sa uchádzajú o prácu v zahraničí, pripravuje škola výpis z učeného plánu, v ktorom sú uvedené názvy predmetov, počty hodín z predmetov ako aj rozpis praxe (oddelenia a počty hodín, ktoré žiak absolvoval).
K rozpisu je potrebné predložiť:
1. Žiadosť (meno, priezvisko – aj rodné, rodné číslo, začiatok a koniec štúdia, odbor, forma – hlavne ak ide o nadstavbové, štúdium popri zamestnaní, účel, pre ktorý výpis žiada – práca v .... – uviesť krajinu a adresu na ktorú má byť výpis zaslaný).
2. Kolok v hodnote 10,- eur
3. Správny poplatok 10,- eur – uhrádza sa v hotovosti v škole.
4. Kópiu maturitného vysvedčenia.
5.V prípade, že štúdium bolo ukončené pred školským rokom  1997/1998 je potrebné predložiť kópie (nemusia byť overené) nasledovných dokumentov:
- obal triedneho výkazu – kópie všetkých strán obálky – vnútorná, vonkajšia, predná, zadná, vrátane zahnutého okraja, na ktorom sú zapísané názvy predmetov
- kópiu katalógového listu žiaka
- dokumenty vydáva Štátny archív v Košiciach – pobočka Michalovce, F. Tučeka 4, Michalovce
Výpis učebného plánu spolu  s kolkom škola posiela na overenie podpisov na MZ SR. Po overení ho MZ SR posiela doporučene priamo na adresu, ktorá je uvedená v žiadosti.

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft