Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Študijné predmety

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: Mgr. Martina Čupalková, zástupkyňa riaditeľa školy

  • 01-september-2020 20:00

Študijné predmety

V školskom roku 2020/2021 máme aktivované nasledovné študijné predmety:
  • povinné vyučovacie predmety
  • povinne voliteľné vyučovacie predmety

Povinné predmety

 
   

Spoločenskovedné a jazykové:

 

Slovenský jazyk a literatúra

SJL

Anglický jazyk

ANJ

Nemecký jazyk

NEJ

Dejepis

DEJ

Občianska náuka

OBN

Matematicko-prírodovedné:

 

Matematika

MAT

Informatika

INF

Biológia

BIO

Geografia

GEO

Fyzika

FYZ

Chémia

CHE

Telesná a športová výchova

TSV

Odborné:

 

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

AZD

Anatómia a fyziológia

ANF

Ekonomika a prevádzka lekárne

EPL

Farmaceutická botanika

FAB

Farmaceutická chémia a   analýza liečiv

FCA

Farmaceutické cvičenia

FAC

Farmakognózia a fytoterapia

FAF

Farmakológia

FAR

Fyzikálna terapia

FYT

Laboratórna technika

LAT

Latinský jazyk

LAJ

Masáže

MAS

Masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia

MFC

Organizácia zdravotníctva

ORZ

Organizácia zdravotníctva a právo

OZP

Organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb

OZS

Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia

OAD

Ošetrovateľské techniky

OST

Ošetrovateľstvo

OSE

Ošetrovateľská starostlivosť

OŠS

Patológia

PAT

Patológia a klinika chorôb

PKC

Príprava liekov

PIL

Preventívne lekárstvo

PRL

Prvá pomoc

PRP

Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia

PPK

Rekondično-relaxačné cvičenia

RRC

Sanitárske činnosti

SAČ

Sanitárstvo

SAN

Sociálna starostlivosť

SOS

Základy ošetrovania a   asistencie

ZOA

Zdravie a klinika chorôb

ZKC

Zdravotnícka etika

ZDE

Zdravotnícke pomôcky

ZDP

Zdravoveda

ZDR

   

Povinne voliteľné vyučovacie   predmety

 
   

Spoločenskovedné a jazykové:

 

Etická výchova

ETV

Náboženská výchova

NAB

   

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft