Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Zdravotnícky asistent

zdravotnícky asistent
Zdravotnícky asistent
 
Typ štúdia:
• denné
Špecifikácia odboru:
• pre absolventov 9. ročníka základnej školy
• 4-ročné štúdium s maturitou
Číslo odboru: 5356 M
Absolvent študijného odboru je pripravený:
• zabezpečovať plánované výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti
v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní biologických, psychologických a sociálnych potrieb klienta pod vedením sestry
• plniť asistentské úlohy v diagnostickom a liečebnom režime
• podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii
• poskytovať odbornú prvú pomoc
• vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu
Profilujúce predmety:
• psychológia a pedagogika
• zdravie a klinika chorôb
• základy ošetrovania a asistencie
• administratíva a zdravotnícka dokumentácia
• praktické cvičenia
Praktické vyučovanie:
V 1. a 2. ročníku v laboratórnych podmienkach v troch odborných učebniach. V 3. a 4. ročníku prebieha praktické vyučovanie v prirodzených podmienkach v NsP Š.Kukuru na oddeleniach:
• pediatrické
• chirurgické
• traumatologické
• interné
Uplatnenie:
Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať v tíme alebo pod vedením sestry alebo lekára. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky môže študent pokračovať v štúdiu na vysokej škole, napr. v odbore:
• ošetrovateľstvo (Bc., Mgr.)
• pôrodná asistencia (Bc.)
• fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia (Mgr.)
• farmácia (Mgr.)
• zdravotnícke a diagnostické pomôcky (Mgr.)
• verejné zdravotníctvo (Bc., Mgr.)
• sociálna práca (Bc., Mgr.)
• dentálny hygienik (Bc.)
• fyziater (Bc.)
• rádiologická technika
• fyziologická a klinická výživa
• zubná technika
• misijná a charitatívna práca
• psychológia
• sociológia
• sociálna práca v zdravotníctve
• zdravotnícky záchranár (Bc.)
• lekárske fakulty (MUDr.)
• prírodovedecké fakulty
• filozofické fakulty ...

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft