Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Zdravotnícky asistent

logo asistent
Zdravotnícky asistent
(2 ročné večerné pomaturitné štúdium)
 
Typ štúdia:
večerné
3 triedy
 
Špecifikácia odboru:
  • pre absolventov strednej školy s ukončenou maturitnou skúškou
  • večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium popri zamestnaní
Číslo odboru: 5356 N
Podmienky prijatia:
  • uchádzač nemusí byť zamestnaný v zdravotníctve alebo v sociálnych službách
  • ukončené stredoškolské vzdelanie (uchádzač musí mať maturitnú skúšku)
Dĺžka štúdia:
  • 2 roky 
  • končí sa teoretickou a praktickou maturitnou skúškou z odbornej zložky
Poznámka: Prihlášky je potrebné zaslať na adresu školy do 31.5. v príslušnom kalendárnom roku. Súčasťou prihlášky musí byť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. K prihláške je tiež potrebné doložiť kópiu  vysvedčenia o maturitnej skúške (nemusia byť overené). 

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft