Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Sanitár

logo sanitar
 Sanitár
(1 ročné pre absolventov odborov SOU, SOŠ a GYM)
Typ štúdia:
  • popri zamestnaní
  • 1 trieda - 30 žiakov
Špecifikácia odboru:
  • pre absolventov strednej školy ukončenej maturitnou alebo záverečnou skúškou
Číslo odboru: 5371 H
Podmienky prijatia:
  • uchádzač nemusí byť zamestnaný v zdravotníctve alebo v sociálnych službách
  • ukončené stredoškolské vzdelanie
Dĺžka štúdia:
  • 1 rok - po ukončenom stredoškolskom vzdelaní
  • končí sa teoretickou a praktickou záverečnou skúškou
Poznámka:
Prihlášky je potrebné zaslať na adresu školy do 31.5. v príslušnom kalendárnom roku. Súčasťou prihlášky musí byť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti. K prihláške je tiež potrebné doložiť kópiu vysvedčenia (nemusí byť overená) o záverečnej resp. maturitnej skúške.

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft