Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

INTERIÉR ŠKOLY - inovatívne zmeny v interiéri školy

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: Mgr. Iveta Rusnáková, Mgr. Jana Poľašková, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová

  • 16-december-2020 17:22
Interiér školy

„Cieľom výchovy nie je len doviesť človeka k tomu, aby konal dobré skutky, ale aby v tom nachádzal radosť. Nielen byť čistým, ale aj milovať čistotu, nielen byť spravodlivým, ale aj túžiť po spravodlivosti."

John Ruskin, anglický spisovateľ a umelecký kritik

 

Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach sa môže popýšiť už 70-ročnou tradíciou a množstvom absolventov v rôznych odboroch, ktorých pripravila pre prax. 
Nakoľko prostredie vychováva, kladieme veľký dôraz na upravené a estetické prostredie tried, chodieb a celého okolia školy. Žiaci sú aktívne vedení k zodpovednému prístupu k zariadeniu interiéru školy. Cieľom školy je čo najviac priblížiť školské prostredie rodinnému. Snažíme sa vytvoriť priestor, aby sa žiaci a pedagógovia v škole cítili čo najpríjemnejšie. Veľký dôraz kladieme na budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, medzi žiakmi a pedagógmi či ostatnými zamestnancami školy.
V každom novom školskom roku prebieha zveľaďovanie priestorov aj v našej škole. Nebolo tomu ináč ani tento rok aj napriek sťaženej situácii ovplyvnenej pandémiou Covid 19. Aj keď sa žiaci učia z domu a triedy sú prázdne, život v škole neutíchol úplne. Zamestnanci školy sa popri dištančnom vzdelávaní žiakov usilovne pripravujú na ich návrat.
Mnohé zmeny v priestoroch školy sú viditeľné, niektoré nenápadné, ale veľmi dôležité. Preto je veľmi potrebné tieto priestory počas celého roka monitorovať a  upravovať.

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft