Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Životné prostredie sa prelína všetkými oblasťami života spoločnosti. V tejto časti webu sa dozviete o prebiehajúcich súťažiach zameraných na zlepšenie životného prostredia v našom okolí, ale tiež tu nájdete mnoho odpovedí na konkrétne problémy, napríklad ako postupovať pri recyklácii a pod.

Niektoré aktivity:

- aktualizácia panelu ENV

- tvorba príspevkov do školského rozhlasu, časopisu a na web stránku školy

- praktické činnosti- aktivity v prírode, starostlivosť o bylinky vysadené v areáli školy, o izbové kvety v učebniach a priestoroch školy

- úprava areálu školy

- vedenie k šetreniu vody a energií

Upracme Slovensko

 • Napísal/a: PhDr. Silvia Hadžuriková, jazyková korekcia Mgr. Stanislava Markovičová
 • 28 apríl 2022

Cieľom medzinárodnej iniciatívy UPRACME SLOVENSKO je postarať sa o svoje okolie, upratať ho a vyčistiť - a to nielen počas Svetového čistiaceho dňa.

Čítať ďalej...

Environmentálna výchova

 • Napísal/a: PhDr. Silvia Hadžuriková, koordinátor ENV, jazyková korekcia Mgr. Stanislava Markovičová
 • 11 október 2021

Environmentálna výchova je výchova a osveta k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Environmentálna výchova je jednou z prierezových tém, ktoré sú obsahom vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu, v rámci ktorého je vnímaná ako prostriedok, ktorý do istej miery môže ovplyvniť environmentálne cítenie a správanie sa žiakov.

Čítať ďalej...

Environmentálna výchova - súťaž

 • Napísal/a: PhDr. Silvia Hadžuriková, korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 20 apríl 2021

V tejto náročnej online dobe na environmentálnu výchovu nezostáva veľký priestor. Preto by sme vám, našim žiakom, radi predstavili súťaž, do ktorej sa môžete zapojiť aj na diaľku, či už samostatne alebo so spolužiakmi počas voľných dní.

Ide o fotografickú súťaž Fotozáťaž na tému Obyvatelia Envirózy.

Čítať ďalej...

Environmentálna výchova

 • Napísal/a: PhDr. Silvia Hadžuriková, koordinátor Environmentálnej výchovy, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 18 december 2020

Environmentálna výchova je výchova a osveta k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. Vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Environmentálna výchova je jednou z prierezových tém, ktoré sú obsahom vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu, v rámci ktorého je vnímaná ako prostriedok, ktorý do istej miery môže ovplyvniť environmentálne cítenie a správanie sa žiakov.

Čítať ďalej...

Deň bez áut

 • Napísal/a: Členovia a koordinátor ENV PhDr. Hadžuriková Silvia, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 29 september 2019

Deň bez áut22. september  je už tradične Medzinárodným dňom bez áut, ktorý je vyvrcholením Európskeho týždňa mobility. Jeho cieľom je obmedziť používanie osobných áut jednou osobou a propagovať alternatívne spôsoby dochádzania do práce a škôl, napríklad na bicykli, peši, verejnou dopravou či zdieľaním jedného auta viacerými osobami.

Čítať ďalej...

Ako sme si skrášľovali okolie

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, koordinátor ENV, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 27 január 2019
Skrášľujeme okolie školy

Aj počas tohto polroka sme sa sústredili nielen na štúdium, ale aj na skrášľovanie priestorov školy a jej okolia. Členovia environmentálnej výchovy sa spolu s ďalšími žiakmi aktívne zapájali do aktivít ako polievanie kvetov, zametanie a zberanie odpadkov v okolí školy, alebo teraz v zimnom období sa šikovní chlapci zapojili aj do odpratávania snehu v areáli školy. O šikovnosti a pracovnej zručnosti našich žiakov svedčia aj tieto rôzne pracovné zábery. Za ich pracovitosť im všetkým patrí veľká vďaka.

EKOBEH 2018

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, koordinátor ENV
 • 21 apríl 2018

Hvezdáreň v Michalovciach usporiadala vo štvrtok 19.4.2018 už tradične ku Dňu Zeme ekologicko - prírodovednú súťaž spojenú s orientačným behom "EKOBEH 2018", ktorá bola určená pre družstvá piatakov mestských ZŠ.

Čítať ďalej...

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft