Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Mgr. Alena Michalovová, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

konzultačné hodiny: utorok 8:00 - 14:00 hod., alebo podľa potreby a dohody

kontakt: tel. číslo 056/6441452, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Dokument - Práva detí

Dohovor o právach dieťaťa ukladá štátom väčšiu zodpovednosť za ochranu detstva. V roku 1990 k nemu pristúpila aj naša republika. Práva dieťaťa sú v ňom rozdelené do 4 veľkých kategórií.

1. Práva dieťaťa na prežitie
2. Práva dieťaťa na zdarný vývoj
3. Práva dieťaťa na slobodu názorov a prejavu
4. Práva dieťaťa na slobodu vyznania a náboženstva

Uverejňujeme odkazy na linky pomoci deťom napríklad:

a) linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov
b) linka dôvery Nezábudka Linka dôvery Nezábudka - 0800 800 566 (linkanezabudka.sk)
c) internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/
d) linka detskej istoty http://www.ldi.sk 
e) online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke Prevencia kriminality
f) psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/

Národná linka na pomoc deťom v ohrození - VIAC AKO NI(C)K

 • Ostatná aktualizácia: streda, 17. november 2021, 08:42
 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, jazyková korekcia PhDr. Bibiána Lojanová
 • 09 november 2021

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany, cez vyhrážanie, bitie, týranie či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah. Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K, ktorá je jednou z aktivít Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím.

Čítať ďalej...

Úloha výchovného poradcu

 • Ostatná aktualizácia: štvrtok, 24. september 2020, 06:31
 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, výchovný poradca
 • 23 september 2020

Práca výchovného poradcu v škole je zameraná na poskytovanie odbornej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Úsek výchovného poradcu plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a prevencie problémového vývinu mládeže.

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí 2019

 • Ostatná aktualizácia: nedeľa, 27. október 2019, 13:58
 • Napísal/a: Mgr. Martina Čupalková, Mgr. Adriana Brhlíková, Mgr. Martina Stanková, Mgr. Alena Michalovová, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 25 október 2019

Deň otvorených dverí je dobrou príležitosťou, ako získať viac informácií o škole a jej fungovaní. Záujemcovia o štúdium sa majú možnosť stretnúť s vedením školy, vyučujúcimi, ale aj so žiakmi, ktorí už našu školu navštevujú.

Čítať ďalej...

Deň otvorených dverí na SZŠ v Michalovciach

 • Ostatná aktualizácia: pondelok, 03. december 2018, 20:12
 • Napísal/a: Mgr. Martina Čupalková, Mgr. Lenka Dobiašová, Mgr. Martina Stanková, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 25 október 2018

Pri príležitosti Dňa otvorených dverí na SZŠ v Michalovciach majú žiaci deviatych ročníkov základných škôl, ich zákonní zástupcovia i široká verejnosť možnosť navštíviť priestory školy, kde môžu vidieť reálny vyučovací proces. Tento rok bol týmto dňom 25. október 2018.

Čítať ďalej...

DOD 2017

 • Ostatná aktualizácia: streda, 25. október 2017, 22:14
 • Napísal/a: Mgr. Martina Stanková, PhDr. Silvia Hadžuriková, Mgr. Lenka Dobiašová, jaz. korekcia článku Stanislava Markovičová
 • 25 október 2017

Deň otvorených dverí je tradične najväčšou akciou pre záujemcov o štúdium na našej škole. Koná sa každoročne v októbri a jeho cieľom je poskytnúť uchádzačom o štúdium – našim budúcim žiakom, ich rodičom a výchovným poradcom informácie o škole, odpovedať im na otázky, ukázať naše priestory a prezentovať jednotlivé študijné odbory.

Čítať ďalej...

Výchovný poradca - jeho miesto a význam na škole

 • Ostatná aktualizácia: streda, 11. september 2019, 15:42
 • Napísal/a: Mgr. Lenka Dobiášová, výchovný poradca
 • 11 september 2017

Úlohou výchovného poradcu na škole je:
-poskytovať metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných problémov, priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny, v prípadoch na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu a podozrenia, že by mohli byť vystavení ohrozeniu života lebo zdravia alebo neľudskému a zlému zaobchádzaniu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť v spolupráci so šk. psychológom, odbornými zamestnancami CPPPaP, podľa potreby pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom v súčinnosti so zákonnými zástupcami a vedením školy.

Čítať ďalej...

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft