Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Príprava a priebeh osláv 60. výročia založenia školy

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: RNDr. Jana Tokárová

  • 01-január-2011 01:00

Dňa 23. októbra 2009 o 12.00 sa v priestoroch budovy Zlatý býk v Michalovciach uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 60. výročia založenia Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. S prípravami osláv sa začalo už v decembri 2008. Ich súčasťou bolo aj pozvanie ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho v apríli 2009.

Oslavy sa začali návštevou pána ministra v priestoroch školy, kde sa stretol so študentmi na besede. Po nej sa spolu s vedením školy presunul na slávnostnú akadémiu. Akadémie sa zúčastnili ďalší významní hostia, medzi nimi poslankyňa Národnej rady Ľubica Rošková, podpredseda Košického samosprávneho kraja Emil Ďurovčík, primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák, riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania pri Ministerstve zdravotníctva SR Zuzana Slezáková, prednosta Krajského školského úradu Jozef Vook,  vedúci Odboru školstva Košického samosprávneho kraja Štefan Kandráč a vedúci Odboru zdravotníctva Košického samosprávneho kraja Jozef Sabo.

Ďalej to boli poslanci KSK, zástupcovia Odboru školstva KSK, poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia zdravotníckych a sociálnych zariadení, zástupcovia sponzorov, riaditelia škôl, bývalí aj súčasní učitelia, externí učitelia - lekári a zamestnanci školy.
Slávnosť otvoril riaditeľ SZŠ Dušan Žaludko. Po ňom sa hosťom prihovorili minister zdravotníctva SR Richard Raši, podpredseda KSK Emil Ďurovčík, primátor mesta Michalovce Viliam Záhorčák, prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl Ján Macek a prvá absolventka školy Anna Tokárová.
Košický samosprávny kraj ocenil ďakovným listom bývalých aj súčasných zamestnancov školy – súčasného riaditeľa Dušana Žaludka, bývalého riaditeľa Michala Suchého, bývalého riaditeľa Milana Olajca, bývalú riaditeľku Darinu Wiczmándyovú, bývalú zástupkyňu riaditeľa Jolanu Podžubanovú, bývalú zástupkyňu riaditeľa Annu Krásenskú, bývalú učiteľku Annu Fedoríkovú, bývalú učiteľku Štefániu Koričánsku a  súčasnú učiteľku Máriu Astrabovú. Na záver minister zdravotníctva odovzdal riaditeľovi školy D. Žaludkovi ďakovný list MZ SR.
Po oficiálnej časti nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili učitelia a študenti školy. Program pozostával z prezentácie o histórii školy a z umeleckých vystúpení. Prezentácia pútavo dokumentovala vývin školy počas desaťročí od jej vzniku až po súčasnosť. Jednotlivé úseky histórie priblížili aj účinkujúci, a to ľudovým spevom a tancom, scénickým a moderným tancom, moderným spevom, speváckym duetom a svetelno- akustickou šou. Po skončení programu oslavy pokračovali slávnostnou recepciou v priestoroch reštaurácie Zlatý býk.
Niekoľkomesačná príprava a úsilie zamestnancov a študentov školy prinieslo svoje ovocie. Organizácia celej akcie prebehla úspešne, čoho dôkazom boli pozitívne ohlasy a príjemné pocity zúčastnených hostí.

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft