Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Deň zdravej výživy na SZŠ v Michalovciach

  • Podrobnosti:
    Napísal/a: Mgr. Erika Bobiková, Mgr. Jana Lörincová, organizátori podujatia, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová

  • 09-máj-2017 22:20

Dňa 27. júna 2017 sa na Strednej zdravotníckej škole v Michalovciach uskutoční už

4. ročník Dňa zdravej výživy pod názvom
„Zdravý životný štýl –  pohybová aktivita“.

Akcia je pokračovaním a vyvrcholením Svetového dňa zdravej výživy, ktorý sme si pripomenuli 16. októbra 2016. Cieľom akcie bude propagácia zdravej výživy dospievajúcich, ochutnávka zdravých koláčov, ovocia, zeleniny, ale predovšetkým propagácia pohybovej aktivity u mladých.

Program akcie bude pozostávať z 5 častí:
1. V učebni č. 5 to budú dve aktivity so zameraním na relax. ENKAUSTIKA (maľovanie voskom) pod vedením PhDr. M. Ďurišinovej a PhDr. E. Doležalovej. Druhou aktivitou bude CARVING (vyrezávanie ovocia a zeleniny) pod vedením Bc. M. Popríkovej, vyučujúcich Mgr. M. Stankovej a Mgr. A. Džadovej a žiakov SOŠ obchodu a služieb Michalovce.  

2. Ochutnávka koláčov, syrov, ovocia a zeleniny sa uskutoční v spoločenskej miestnosti pod vedením vyučujúcich: Mgr. S. Horňákovej, Mgr. J. Lörincovej, Mgr. N. Peštovej a Mgr. J. Hudákovej. Každá trieda pripraví minimálne 2 koláče z ovocia a zeleniny, ktoré bude prezentovať žiakom školy. Organizačný tím akcie tiež pripraví ochutnávku koláčov, ovocia, zeleniny, syrov a nápojov.

3. ŠPORTOVÁ AKTIVITA č. 1 – kruhový tréning  – sa uskutoční v telocvični školy pod vedením p. L. Lechana ml. Zodpovední pedagógovia: PhDr. M. Mihaľová a PhDr. B. Lojanová.

4. ŠPORTOVÁ AKTIVITA č. 2 – BOX – bude prebiehať na volejbalovom ihrisku  pod vedením p. I. Adameka. Zodpovední pedagógovia: PaedDr. M. Kušej a Ing. I. Gajdošová.

5. ŠPORTOVÁ AKTIVITA č. 3 – MMA - sa uskutoční na tenisovom ihrisku pod vedením p. T. Šimoniča. Zodpovední pedagógovia: Mgr. J. Gažiková a Mgr. A. Brhlíková.

Záverečné vyhodnotenie akcie sa uskutoční na školskom dvore, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični školy.

Všetky ďalšie pokyny o akcii Vám poskytnú organizátori: Mgr. E. Bobiková a Mgr. J. Lörincová. Neúčasť triedy na akcii nahlásia triedni učitelia 1., 2. a 3. ročníka do 20. mája 2017 organizátorom! Teší sa na Vás organizačný tím akcie.

SZŠ Vstúpte ...