Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Životné prostredie sa prelína všetkými oblasťami života spoločnosti. V tejto časti webu sa dozviete o prebiehajúcich súťažiach zameraných na zlepšenie životného prostredia v našom okolí, ale tiež tu nájdete mnoho odpovedí na konkrétne problémy, napríklad ako postupovať pri recyklácii a pod.

Niektoré aktivity:

- aktualizácia panelu ENV

- tvorba príspevkov do školského rozhlasu, časopisu a na web stránku školy

- praktické činnosti- aktivity v prírode, starostlivosť o bylinky vysadené v areáli školy, o izbové kvety v učebniach a priestoroch školy

- úprava areálu školy

- vedenie k šetreniu vody a energií

Environmentálna výchova 2015

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová
 • 03 september 2015

Minister životného prostredia Slovenskej republiky

Ing. Peter Žiga, PhD.

Ing. Peter Žiga, PhD.

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE alebo ENVIRONMENT je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda i samotné organizmy.

Čítať ďalej...

Deň Slnka – 3.máj

 • Napísal/a: Mgr. Jana Lörincová, jaz. korekcia článku PhDr. Anna Köverová
 • 02 máj 2015

"Kam nechodí Slnko, tam chodí lekár."
(slovenské príslovie)

Slnko Deň Slnka vyhlásila OSN v rámci programu pre životné prostredie UNEP  - United Nations Environment Programme (Environmentálny program spojených národov).
Slnko je naša najbližšia hviezda a zároveň najjasnejšia hviezda na oblohe. Svojím žiarením vytvára podmienky života organizmov na Zemi. Deň je určený nielen na pripomenutie významu a dôležitosti Slnka, ale aj na propagáciu ekológie a významu ochrany životného prostredia, odborných činností a pozorovaní v oblasti slnečnej fyziky.

Čítať ďalej...

22. marec – Svetový deň vody

 • Napísal/a: Mgr. Jana Lörincová
 • 03 marec 2015

"Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi"

Leonardo da Vinci

Kvapka vody22. marec je Svetový deň vody - Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji.

Čítať ďalej...

Chránené rastliny

 • Napísal/a: Mgr. Jana Lörincová
 • 06 február 2015

Bleduľa jarná    Ľudia zásahom do prírodného prostredia menia prírodné územia, čím pripravujú rastliny, huby a živočíchy o ich vhodné životné prostredie. Mnohým rastlinám, hubám a živočíchom hrozí vyhynutie, sú ohrozené, zriedkavé, vzácne alebo sú inak významným druhom.
    Ohrozené, zriedkavé, vzácne alebo inak významné druhy rastlín a živočíchov môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanoviť za chránené.
  Na záchranu ohrozených rastlín, húb a živočíchov boli na niektorých miestach Slovenska zriadené chránené územia. Tie umožňujú prežitie ohrozených druhov, pretože v nich môžu nerušene žiť a rozmnožovať sa.
   Najrozsiahlejšie chránené územia sa volajú národné parky. V súčasnosti sa ich na Slovensku nachádza deväť. Sú to:

 • Tatranský národný park (TANAP),
 • Národný park Nízke Tatry (NAPANT),
 • Národný park Slovenský raj,
 • Národný park Veľká Fatra,
 • Národný park Malá Fatra,
 • Národný park Muránska planina,
 • Slovenský kras,
 • Národný park Poloniny,
 • Pieninský národný park (PIENAP).

Viac sa dočítate v článku Chránené rastliny.

Svetový deň pôdy - 5.12.

 • Napísal/a: Mgr. Jana Lörincová
 • 02 december 2014

Svetový deň pôdy bol vyhlásený v roku 2002 a je podporovaný Medzinárodnou úniou pôdoznaleckých vied (IUSS). Hlavnou myšlienkou je zvýšenie povedomia verejnosti o význame pôdy a prírodných zdrojov nevyhnutných pre prežitie človeka a o potrebe ich ochrany pred globálnym otepľovaním.

Čítať ďalej...

Svetový týždeň dažďových lesov

 • Napísal/a: Mgr. Jana Lörincová
 • 30 september 2014

16. – 22. októbra
Svetový týždeň dažďových lesov

Svetový týždeň dažďových pralesov vznikol z potreby chrániť vzácnu zeleň, ktorá produkuje života potrebný kyslík.

Dažďový les alebo inak dažďový prales je označenie pre listnaté lesy, v ktorých nie je obdobie sucha a ktoré rastú v tepelne priaznivých podmienkach, konkrétne v tropickom (dažďový tropický les), subtropickom (subtropický dažďový les) alebo čiastočne aj miernom pásme (dažďový les mierneho pásma).

Čítať ďalej...

24. máj - Deň národných parkov

 • Napísal/a: Mgr. Ľubica Terebeššyová
 • 23 máj 2014

Národné parky Národný park je rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1 000 ha, prevažne s ekosystémami podstatne nezmenenými ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace nadregionálne biocentrá a najvýznamnejšie prírodné dedičstvo, v ktorom je ochrana prírody nadradená nad ostatné činnosti.
Myšlienka zriadiť národný park bola prvýkrát vyslovená začiatkom 19. storočia.

Čítať ďalej...

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft