Stredná zdravotnícka škola Michalovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať.
V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Tu nás nájdete

Životné prostredie sa prelína všetkými oblasťami života spoločnosti. V tejto časti webu sa dozviete o prebiehajúcich súťažiach zameraných na zlepšenie životného prostredia v našom okolí, ale tiež tu nájdete mnoho odpovedí na konkrétne problémy, napríklad ako postupovať pri recyklácii a pod.

Niektoré aktivity:

- aktualizácia panelu ENV

- tvorba príspevkov do školského rozhlasu, časopisu a na web stránku školy

- praktické činnosti- aktivity v prírode, starostlivosť o bylinky vysadené v areáli školy, o izbové kvety v učebniach a priestoroch školy

- úprava areálu školy

- vedenie k šetreniu vody a energií

Čistá voda - správna voľba

 • Napísal/a: Natália Savarijová (II. M), Zuzana Falová (II. M), Mgr. Alena Michalovová, koordinátor ENV
 • 21 január 2018

Čistá vodaDňa 18. 1. 2018 sa v priebehu obedňajšej prestávky v jedálni a na chodbe našej školy na prvom poschodí podávala žiakom čistá voda a voda ochutená citrónom. Žiačky pracujúce v rámci environmentálnej výchovy v škole sa zapojili do akcie a reagovali tak na výzvu celoslovenského projektu ČISTÁ VODA - správna voľba, ktorý prebieha na slovenských základných a stredných školách v rámci mesiaca január 2018. Cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť ľudí o kvalite pitnej vody na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka. Odmenou za účasť v tomto projekte sú výučbové DVD pre prvých desať zapojených škôl, ktoré môžeme využívať v rámci vyučovania. Dúfame, že sa táto cena ujde aj nám. Keby sa nám to nepodarilo, nevadí, tak či tak budeme naďalej podporovať pitie našej čistej a kvalitnej slovenskej vody.

Fotogaléria

Úspech v projekte Enviróza

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, koordinátor ENV
 • 19 január 2018

Enviróza 2016/2017V minulom školskom roku sa naša škola zapojila do projektu vo formáte outdoorovej hry s názvom ENVIRÓZA, ktorej cieľom je získavanie a šírenie informácií o environmentálnych záťažiach na Slovensku, čiže o znečistených územiach spôsobených činnosťou človeka. Enviróza 2016/2017Vďaka tejto našej účasti sme si za minulý školský rok vyslúžili výhru - 1. miesto v tomto projekte, za čo nás organizátor hry - Slovenská agentúra životného prostredia odmenila diplomom a krásnymi vecnými darmi, ktoré využijeme aj pri výučbe. Preto aj v tomto školskom roku by sme sa chceli zapojiť do tejto hry a takto prispieť k ochrane životného prostredia.

Ochrana prírody – prírodné bohatstvo v našom meste

 • Napísal/a: PhDr. Gabriela Jenčiková, Mgr. Alena Michalovová, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 14 jún 2017

        Životné prostredie (ŽP) je priestor, v ktorom sa všetci pohybujeme. Preto ako občania mesta Michalovce musíme dbať na ochranu životného prostredia. To znamená starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov – o  rastliny, živočíchy, vzduch, vodu a pôdu.
Pre mnohých je to problém, no každý môže začať už doma, napr. separáciou odpadu. V rukách každého jednotlivca je pozitívna sila – sila ovplyvňovať kvalitu ŽP, ale aj deštrukčná sila – zničiť všetko pekné okolo seba a život v akejkoľvek podobe. Životné prostredie a človek ako jedinec v ňom predstavujú jeden systém a jeden celok, aj keď mnohí z nás na to zabúdajú.

Čítať ďalej...

CHCETE SKONCOVAŤ S FAJČENÍM?

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 27 november 2016

Rozhodnutie prestať fajčiť je veľmi ťažké a musíte ho urobiť sami, bez nátlaku, ale aj s pomocou a podporou rodiny, priateľov či kolegov v práci. Ruka v ruke s takýmto rozhodnutím kráča i zmena životného štýlu, napr. aby ste zamestnali ruky, treba sa viac venovať fyzickej aktivite, športu a upraviť musíte aj jedálny lístok s dostatočným pitným režimom. Pripravte sa na to, že vaše telo bude bojovať a snažiť sa dostať spod vplyvu nikotínu, čo sa prejaví abstinenčnými príznakmi. Naplnenie rozhodnutia prestať fajčiť si teda vyžaduje poriadnu dávku trpezlivosti, pevnej vôle a pozitívneho myslenia.

Čítať ďalej...

STOP DROGÁM - DNES NEFAJČÍM!

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, jaz. korekcia článku Mgr. Stanislava Markovičová
 • 27 november 2016

November je mesiacom, kedy si pripomíname Medzinárodný deň bez fajčenia a Svetový týždeň bez drog, ktoré sú podporované Medzinárodnou úniou boja proti rakovine a Svetovou zdravotníckou organizáciou. Cigareta je zbraň, ktorá zabíja obidvomi koncami. Na pohľad neškodná, no po zapálení zradná. Hlavným cieľom týchto dní bez drog a fajčenia je presvedčiť ľudí, aby sa vzdali drog a spoločne vyvinuli úsilie  v boji proti zákerným chorobám vedúcim k predčasnej smrti.

Čítať ďalej...

Jesenné upratovanie

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, jaz. korekcia článku PhDr. Bibiána Lojanová
 • 13 november 2016

Počas pekných novembrových dní sa žiaci našej školy zúčastnili jesenného upratovania, v rámci ktorého žiaci pohrabali opadané jesenné lístie nielen v areáli školy, ale aj pred školou. Patrí im za to veľké ďakujeme a veríme, že sa takto príjemne spolu stretneme pri jesenných prácach aj s ďalšími žiakmi a prispejeme tak ku skrášleniu našej školy. 

fotogaléria

Reč kvetov

 • Napísal/a: Mgr. Alena Michalovová, jaz. korekcia článku PhDr. Bibiána Lojanová
 • 22 jún 2016

Kvety skrášľujú naše životné prostredie svojou rozmanitosťou farieb, rozličnými vôňami. Vyvolávajú v nás príjemné pocity, sú dôležitou súčasťou rôznych ekosystémov, a preto by sme sa mali snažiť zachovávať ich rôznorodú biodiverzitu.

Čítať ďalej...

SZŠ Vstúpte ...

Vzdelávacie centrum Microsoft